Hoofdpijn

Je hoofd doet pijn. Het vraagt constant aandacht en het kost bergen energie. Concentreren gaat moeizaam en het plezier in de dag is ver te zoeken. Hoofdpijn komt vaak voor, bij heel veel mensen! Specifieke en doelgerichte therapie kan je hierbij helpen.

Bij onderzoek onder de Nederlandse bevolking meldde 29% van de mensen de afgelopen twee weken hoofdpijnklachten te hebben gehad, 9% meldde chronische, ernstige hoofdpijn of migraine te hebben. De kans dat je in je leven een keer hoofdpijn krijgt is 96%, van spanningshoofdpijn 78%, van migraine 16%. Hoewel er verschillen bestaan tussen verschillende landen en volkeren, de incidentie van hoofdpijn is wereldwijd zeer hoog. Vrouwen hebben gemiddeld vaker hoofdpijn dan mannen (2:1). Hoofdpijn komt op alle leeftijden voor. Maar het meest in de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar, terwijl de prevalentie tot 65 jaar toeneemt.(Nederlandse Hoofdpijn Vereniging).

Soorten hoofdpijn

Niet alle hoofdpijn is hetzelfde. De soort pijn (zeurend, stekend, bonkend etc.), de plek van de pijn (achterhoofd, voorhoofd, rondom de slaap etc.), de bijkomende symptomen (overgevoelig voor licht, geluid, etc) kan zeer sterk verschillen. Hoofdpijn is dan ook in te delen in verschillende soorten en types. De meest gebruikte indeling is afkomstig van de International Headache Society (IHS).(IHS) Deze indeling is een combinatie van diagnostische criteria en etiologie en is voornamelijk opgesteld voor onderzoeksdoeleinden. Een onderscheid wordt gemaakt in primaire en secundaire hoofdpijnvormen. Bij secundaire hoofdpijnsyndromen treedt hoofdpijn op ten gevolge van een andere aandoening.

Migraine

Bij migraine, met of zonder aura is er sprake van recidiverende aanvallen van matige tot heftige, vaak bonzende hoofdpijn, met meestal misselijkheid en/of braken, die erger wordt bij lichamelijke activiteit. De aanvalsduur varieert van 4 tot 72 uur. Begeleidende verschijnselen als foto- of fonofobie zijn nodig voor de diagnose. In 15% van de gevallen worden de aanvallen voorafgegaan door auraverschijnselen. Bij migrainepatiënten die lijden aan migraine met aura gaan een of meer auraverschijnselen vooraf aan de hoofdpijnfase. Bij migraine heeft 99% van de patiënten visuele symptomen, zoals flikkeringen, zigzaglijnen en dergelijke.

Spanningshoofdpijn

De symptomen van spanningshoofdpijn zijn: drukkende of klem- mende hoofdpijn gedurende enkele minuten tot vele dagen zonder misselijkheid of braken. Foto- en fonofobie zijn afwezig, of slechts één van beide treedt op. Meestal is de hoofdpijn gering tot matig, tweezijdig diffuus gelokaliseerd en wordt de pijn niet erger bij lichamelijke inspanning.

 

Een zenuw die afgekneld wordt, (lumbosacraal radiculair syndroom of LRS) wordt gekenmerkt door uitstralende pijn in het been, al dan niet met andere prikkelingsverschijnselen (paresthesieën) en neurologische uitvalsverschijnselen (krachtsverlies, gevoelsverlies, reflexuitval).

 

Clusterhoofdpijn

Het klinisch beeld van clusterhoofdpijn (vroeger wel neuralgie van Horton genoemd) wordt niet altijd herkend, maar is zeer typisch: aanvalsgewijs optredende, zeer hevige, eenzijdige hoofdpijn rond het oog en temporaal. De aanvallen treden op in clusters van enkele weken. De duur van een aanval is vijftien minuten tot drie uur met een frequentie van eenmaal per twee dagen tot achtmaal per dag, vaak ’s nachts. De pijn is altijd aan dezelfde zijde. Begeleidende verschijnselen kunnen zijn: ipsilateraal een tranend rood oog, ptosis, miosis en een loopneus.

 

Hoofdpijn vanuit de nek

Als de hoofdpijn van uit de nek lijkt te komen, spreken we over cervicogene hoofdpijn. Naast cervicogene hoofdpijn, kan ook spanningshoofdpijn zijn oorzaak hebben in de nek. Deze twee hoofdpijnvormen zijn dan ook aangrijpingspunten voor fysiotherapie en manuele therapie.

Hierbij is het belangrijk om eerst helder te krijgen wat de bijdrage van de nek en bovenrug is in het ervaren van de hoofdpijn. Zowel de bewegelijkheid van de nek, bovenrug en schouders zal in kaart gebracht moeten worden. Maar ook de spierfunctie in deze regio’s zal moeten worden onderzocht. Door oefeningen, manuele therapie, advies in leefstijl en bewegingsgedrag kan er aan hoofdpijn vanuit de nek veel gedaan worden.

Wat is de invloed van werk, sport en andere activiteiten op de hoofdpijn? En welke aanpassingen kunnen hierin gemaakt worden om de hoofdpijn gunstig te beïnvloeden?

Bij FysioChris willen we zoveel mogelijk die onderliggende oorzaak achterhalen. Vaak is het niet 1 oorzaak, maar zijn er meerdere factoren tegelijkertijd die invloed hebben. Zo zijn er naast bovengenoemde nog veel meer factoren die rondom de hoofdpijn van invloed kunnen zijn. Het gunstig beinvloeden van deze factoren is uiteindelijk het doel van de therapie. Dat betekend dat iedere behandeling aangepast wordt aan de situatie en de persoon met hoofdpijn. Uniek, op maat en in overleg.

Last van hoofdpijn?

We kijken graag wat we voor je kunnen doen, boek nu een intake.

Bedankt Chris, voor je begeleiding tijdens mijn herstel en de weg terug om weer de sport te kunnen beoefenen waar ik zo van hou! Bedankt voor al je oefeningen, je uitleg en je inzet. Jij hebt mij het vertrouwen weer teruggegeven in mijn lijf. Heel erg bedankt!
PS, voor wie een goede fysio zoekt…..Fysio Chris ,100% aanrader!
.”

Linda Velthuis

42 jaar